• Åpningstider

  19/12/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  v>

  Barnehagen holder åpent fra 07.00 - 17.00 mandag- fredag.

  Ferier og stengte perioder barnehageåret 2018-2019: Barnehagen følger skoleruta.

  Høstferie : Vi holder stengt  i skolens høstferie i uke 40.

  Juleferie : Barnehagen holder stengt fra 22.desember og åpner etter ferien onsdag 2.januar 2018.

  Vinterferie : Sperbund holder stengt i skolens vinterferie uke 8.

  Påskeferie : Vi holder stengt mellom palmesøndag og skjærtorsdag i påsken , og ellers alle røde dager.

  Sommerferie : Avvikles fra 13.juli til 15.august 2018.

  Planleggingsdager:  31.august, 2.november, 30. november 2018, samt 20. og 21.mai 2019.